Jak pracujemy

Wycena projektu

W celu otrzymania wyceny projektu wnętrz prosimy o przesłanie na formularz kontaktowy rzutów architektonicznych wraz z krótkim opisem zakresu opracowania.
W przypadku braku planów w wersji elektronicznej prosimy o dostarczenie kserokopii do Pracowni.

Na podstawie przekazanych informacji przygotowujemy wycenę i ofertę wraz z terminem rozpoczęcia prac projektowych. Po zaakceptowaniu oferty projektowej przez Klienta ustalamy termin spotkania w Pracowni.

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzamy rozmowę na temat sugestii i upodobań Klienta dotyczących charakteru i stylu wnętrza oraz jego oczekiwaniach dotyczących projektu, które odgrywają istotną rolę przy powstawaniu koncepcji.

PROJEKT KOMPLEKSOWY

Powstaje w przypadku gdy wnętrza są w stanie surowym, znajdują się w fazie budowy lub planowania oraz przy generalnych remontach.

I etap – projekt wstępny

Podczas etapu projektu wstępnego powstają w pierwszej kolejności plany z aranżacją funkcjonalną wnętrz oraz propozycje korekt ścianek działowych lub funkcji pomieszczeń.
Po zaakceptowaniu planów funkcjonalnych wykonujemy komputerową wizualizację wnętrz w oparciu o wcześniejsze rozmowy dotyczące stylu wnętrza.
Na kolejnych spotkaniach omawiamy nasze propozycje i wprowadzamy ewentualne zmiany, aż do momentu pełnej akceptacji przez Klienta.

Projekt wstępny zawiera:

 • inwentaryzację pomieszczeń
 • wizualizacje wnętrz
 • rzuty pomieszczeń wraz z wytyczeniem funkcji

Projekt wstępny ma na celu ustalenie głównych założeń projektu dotyczących podziału na funkcje, ustalenie charakteru i kolorystyki wnętrza oraz wstępny wybór materiałów, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu. Po zatwierdzeniu przez Klienta propozycji projektanta, przystępujemy do realizacji rysunków techniczno - wykonawczych.

II etap – projekt wykonawczy

Dokumentacja techniczna zawiera:
Zwymiarowane i opisane rysunki wykonawcze wszystkich pomieszczeń:

 • rzuty
 • układ i rozrysowanie podłóg
 • projekt oświetlenia i sufitów
 • widoki ścian
 • rysunki wykonawcze mebli na wymiar
 • rysunki wybranych detali
 • rozmieszczenie punktów wyjściowych dla instalacji elektrycznej, wyłączników, instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzejników, ogrzewania podłogowego, odkurzacza centralnego, klimatyzacji

Zestawienia:

 • materiałów i elementów wyposażenia wnętrza: ilość, nazwa oraz oznaczenia produktów
 • kolorystyki: oznaczenia kolorów według uniwersalnego wzornika barw NCS, RAL oraz innych wybranych wzorników
 • polecanych sklepów i wykonawców

III etap - nadzory autorskie

W trosce o prawidłowy przebieg realizacji przeprowadzane są nadzory autorskie.
Nadzór autorski przeprowadza się w trakcie realizacji inwestycji na wezwanie inwestora lub wykonawcy.
Ma on na celu omówienia z wykonawcami poszczególnych etapów prac i problematyki zawartej w projekcie.
Umożliwia on prawidłowe wykonanie projektu zgodne z założeniami i kontrolę nad właściwym przebiegiem kolejnych etapów realizacji.


Nasze realizacje